KLAAR VOOR DE TOEKOMST

Het bedrijventerrein Trekkersveld wordt steeds intensiever gebruikt. Gezien dit intensieve gebruik, de leeftijd en de veranderende normen voert Dura Vermeer in opdracht van de gemeente Zeewolde en Waterschap Zuiderzeeland groot onderhoud uit op Trekkersveld I en II. Hiermee maken we het bedrijventerrein toekomstbestendig en kan het minimaal de komende 40 jaar weer mee.
Scroll

Groot onderhoud

In opdracht van gemeente Zeewolde en Waterschap Zuiderzeeland start Dura Vermeer op maandag 17 augustus 2020 met groot onderhoud op het bedrijventerrein Trekkersveld I en II. Deze bedrijventerreinen zijn rond 1980 en 1990 ontwikkeld en in de afgelopen jaren zijn er voornamelijk beheers- en reparatiewerkzaamheden uitgevoerd. Gezien de leeftijd, het intensievere gebruik en de veranderende kwaliteitsnormen is het terrein nu aan groot onderhoud toe. De gemeente heeft voor integraal onderhoud gekozen om de overlast voor de bedrijven, bezoekers en bewoners zoveel als mogelijk te beperken. Op deze website vindt u meer informatie over de werkzaamheden, de planning en uw bereikbaarheid. Uiteraard streven wij er naar de impact voor u zo veel mogelijk te beperken.

Locatie